לסרטוני הדרכה ב YouTube

תוכנת תיווך - מקרא צבעים


  • חל שינוי בשדה. חל שינוי בכרטיס מאגר (שיוך - עודכן)
  • בטיפול המשרד – מופיע בטבלה על כפתור פרטים.
  • בבלעדיות - מופיע בטבלה על כפתור פרטים.
  • כוכבית כחולה - יש במאגר שינוי בשדה מחיר או בשדה סטטוס
  • קיים משהו באותה קטגוריה. פעילות, תזכורת, ה. הערות.

תוכנת תיווך - מקרא צבעים