לסרטוני הדרכה ב YouTube

תוכנת תיווך - מצב תיווך


תוכנת תיווך - מצב תיווך

אפשר להגיע למצב תיווך/התאמה על ידי לחיצה על כפתור "תיווך" הנמצא בחלק הימני התחתון של הדף.
המעבר יכול להתבצע גם מתוך פרטי כרטיס וגם ממצב חיפוש תוך "עמידה" על השורה הרצויה.
בדף התיווך ישנן הלשוניות בהתאמה חיפוש, להציע, לא מעוניין, מעוניין וחתם, ליד כל קטגוריה מספר הכרטיסים שבתוכה.
לחיצה על לשונית כלשהי תחשוף את תוכנה.
במידה שמעוניינים לקבל תוצאה "רחבה" יותר של מתאימים אפשר להוריד את ה V מאחד השדות שמשתתפים בתיווך וללחוץ על "רענן".
בחירה של אחת השורות והעברתה לאחת הלשוניות המתאימות מתבצעת על ידי קליק ימני על אותה שורה ובחירת האפשרות הרצויה: להציע, לא מעוניין, מעוניין או חתם.

הערה
הורדת ה V משיוך תרחיב מאד את ההתאמה - הורדת V לא משנה את הנתון בכרטיס עצמו.