לסרטוני הדרכה ב YouTube

תוכנת תיווך - פתיחת כרטיס


פתיחת כרטיס חדש נעשית מתפריט עריכה במצב חיפוש.
הכרטיס שייתוסף ישתייך כמובן לאותה קטגוריה בה אנו נמצאים.
עם הבחירה של "חדש" בתפריט עריכה יתקבל דף מקדים שמטרתו לחפש כפילויות במידה וישנן.

תוכנת תיווך - פתיחת כרטיס חדש - בדיקת כפילות

בצורה תקינה ורגילה נרשום את הטלפונים שיש בידינו ונלחץ על "בצע בדיקה".
תוכנת התיווך תבדוק ואם לא יימצא כרטיס עם אחד הטלפונים שנרשמו אזי, ייפתח כרטיס חדש עם הטלפונים שרשמנו.
הוספת שדות נוספים בכרטיס תיצור כבר את השמירה של הכרטיס (בלי צורך לבצע פעולת שמירה).
במידה שיימצא כרטיס אחד או יותר יוצגו פרטי הכרטיסים. במידה שנרצה בכל זאת לפתוח כרטיס חדש נלחץ על "התעלם".
לחיצה על "התעלם" בכל שלב בבדיקה תאפשר הכנסת שאר פרטי הכרטיס זאת גם אם לא התבצעה בדיקה.
כמובן שלחיצה על כפתור "חזרה" יפסיק את פעולת פתיחת כרטיס חדש.

הערה
בדיקת הכפילות אינה מתיימרת למנוע פתיחה כפולה של כרטיסים על ידי סוכנים שונים ומטרתה היחידה לסייע בארגון הנתונים.