לסרטוני הדרכה ב YouTube

מהות התאריכים


לא אחת נשאלתי לפשר התאריכים הקיימים בכרטיס נכס. נכון, זה בהחלט יכול לבלבל !
מהות התאריכים חשוב ולפעמים אפילו קריטי בהתנהלות מול בעל הנכס.
התאריכים הקיימים הם: פתיחה, עדכון, אחרון וקודם.

תאריך פתיחה

בדרך כלל זהו התאריך הראשון בו פורסם הנכס (מהמאגר) או שהתקבל ונרשם במשרד (לא מהמאגר). סייגתי ב"בדרך כלל" כי במאגר תאריך הפתיחה משתנה אם במשך תקופה מסוימת הנכס לא היה אקטואלי.

דוגמאות
  • נכס שהוצע למכירה, נניח לפני שנתיים והיה אקטואלי במשך חודשיים-שלושה והפך להיות "לא אקטואלי". כעת הוא חוזר לשוק ומפורסם בלוח כלשהו – תאריך הפתיחה יהיה של היום שהפרסום חזר.
  • בהשכרה נכס מתפרסם לעתים כל שנה. תאריך הפתיחה משתנה בהתאם.
    כאשר אנחנו "משייכים" נכס למשרד (משנים בו פרטים) נכס המשרד מקבל כמובן את תאריך הפתיחה שבכרטיס מאגר (ולא את התאריך בו בוצע השינוי הראשון). לפעמים משיקולים שונים משנים במשרד את תאריך הפתיחה – זה אפשרי אם כי לא רצוי.

תאריך עדכון

שדה זה של תאריך עדכון בכרטיס מאגר יהיה בדרך כלל שונה מתאריך עדכון במשרד.
המשמעות של שדה זה במאגר היא התאריך האחרון בו הוקפץ הנכס בלוח, או התאריך האחרון שראינו אותו בעיתון, או המועד האחרון שדברנו בטלפון עם בעל הנכס ובררנו את האקטואליות של המכירה.
המשמעות של שדה זה בכרטיס משרד היא הפעם האחרונה שמישהו במשרד ביצע שינוי כלשהו בנתוני הכרטיס.
אמרתי "שינוי בכרטיס" והתכוונתי ל"שינוי בתיק" כי גם הוספת פעילות, תזכורת, ה.הערות, תמונה וכו' משנה את תאריך העדכון ליום בו נעשה השינוי.
לפעמים רוצים לבצע שינוי "טכני", תיקון טעות או הוספת הערה שולית, בכרטיס משרד ולא מעוניינים שתאריך העדכון ישתנה. יש לכך פתרון על ידי הורדת ה V (שליד) לפני השינוי!
שימו לב שבטבלת החיפוש (בנכס משויך למשרד- "פרטים" עם רקע צבוע) מופיע תאריך עדכון של המשרד וכאמור זהו תאריך שבדרך כלל שונה מזה שבמאגר וזו הסיבה שנראה לכם לפעמים כאילו הטבלה לא ממוינת נכון.

תאריך אחרון

זהו התאריך האחרון שהמאגר פגש את הנכס מפורסם (כלומר – הוקפץ). שדה זה מטבעו שייך למאגר בלבד ובמשרד אין גישה לעדכונו.
כמובן שתאריך עדכון במאגר יהיה לעולם שווה או גדול מתאריך אחרון.
לא תמיד תאריך עדכון ותאריך אחרון זהים כי במכירה מגורים אנחנו בודקים אקטואליות של נכסים שהפסיקו להתפרסם בלוחות ואז תאריך (פרסום) אחרון לא משתנה ותאריך עדכון מתקדם.

תאריך קודם

לפי התיאור לעיל ראינו שתאריך פתיחה יכול להשתנות במאגר – זה קורה כאשר שהתפרסם תקופה מסוימת, הפך ללא אקטואלי וחזר שוב לשוק. תאריך הפתיחה משתנה למועד שהנכס שב להיות אקטואלי ואז אנחנו שומרים את תאריך הפתיחה הקודם בשדה – "קודם".
כמובן שגם שדה זה הוא של המאגר ואין למשרד גישה לשנותו.


טיפ

ישנו שדה תאריך נוסף שהוא "בלעדיות עד" הוא מיועד כמובן, בראש וראשונה, לציין את המועד בו מסתיימת הבלעדיות שקיבלתם מבעל הנכס על פי ההסכם. אבל אפשר להשתמש בו גם לציין סיום בלעדיות שניתנה למשרד אחר כדי שתוכלו לעקוב בצורה יעילה. בשני המקרים כדאי לצרף תזכורת – מספר ימים שתרצו לפני המועד.