לסרטוני הדרכה ב YouTube

מסך עסקים


לאחרונה שופר מאד מסך עסקים והוא הפך להיות מקצועי מבחינת האפשרויות הקיימות לאלה שזה הוא תחום התמחותם.
לאלה שהמסך שלהם בצורתו הקודמת יכולים כמובן לערוך אותו על פי רצונם. כל השדות החדשים אותם אציין במאמר זה זמינים להוספה ב"עריכת כרטיס". ברירת המחדל של מסך עסקים הוא כעת על פי צורתו החדשה.

מסך עסקים בתוכנת התיווך

בסכמה זו לא ציינתי חלק מהשדות שנוספו (כדי לא ליצור עומס):
מטר לגמר, מטר למעטפת ותקופה מינימלית.
כמובן שגם במסך ביקוש עסקים הוספנו את השדות שיש בהיצע וכך אפשר ליצור גם מצב תיווך על פי אחד השדות שעל פי דעתכם חשוב להתאמה.


טיפ

סוג נכס "מניב" לא מציין באמת באיזה נכס מדובר ולכן סימון V במניב יהיה תמיד כתוספת לסוג הנכס נניח – V בחניון וגם V במניב כך אפשר למצוא נכסים מסוגים שונים שמניבים.