לסרטוני הדרכה ב YouTube

מהו C.R.M בתוכנת נדל"ן?


רבים משתמשים במונח סי.אר.אם ( C.R.M ) אבל לא כולם יודעים בדיוק למה הכוונה. חלק מפרשים באופן מצומצם כך שלא ברור למה התכוון האומר? ומה הבין השומע? מכיוון שאנחנו בעולם התיווך חלק מתקשורת זו מצאתי לנכון להגדיר במדויק וקצת להרחיב בדוגמאות.

ההגדרה כפי שמופיעה ב ויקיפדיה : "ניהול קשרי לקוחות (Customer relationship management, מקובל להשתמש בקיצור CRM) הוא תחום העוסק בשירות לקוחות ובהבנה וניתוח של צורכיהם באמצעות כלים של טכנולוגיית המידע. התחום כולל מתודולוגיות, תוכנות מחשב וחומרות מחשב המסייעות לארגון לנהל את הקשר עם לקוחותיו. המערכת משלבת בין פעולות שיווקיות ללקוחות חדשים לבין פעולות לשימור לקוחות ופיתוח בסיס הלקוחות הקיים, תוך בחינת הערך הנוצר לארגון כתוצאה מתהליכים אלו."

מתוך ההגדרה ברור שכמעט כל פעולת עדכון שנעשית בבסיס הנתונים הגולמי שמקבל המתווך ישירות לתוכנה נמצאת בעצם תחת הגדרה זו. לא נכון לצמצם הגדרה זו רק לתחום מסוים כי אז לא מתייחסים לשאר חלקי ניהול הלקוחות – זו הסיבה שלא תמצאו אצלנו כפתור בתוכנה שעליו מתנוססת הכותרת – CRM.

לא נכון לראות ב "ניהול קשרי לקוחות" רק את האלמנט של מתי יצרנו קשר עם הלקוח ומה היה תוכן הקשר. פעולה זו של יצירת הקשר צריכה לנבוע מ "..הבנה וניתוח של צורכי הלקוח..." וכמובן שמדובר כאן על "טכנולוגיות מידע...ותוכנות מחשב".

כאן אפרט מספר מרכיבים מרכזיים בתוכנה שלנו שמאפשרים סי.אר.אם יעיל בעבודתכם:

 • בלתי אפשרי לדמיין פעולות משמעותיות בתחום התיווך שייחשבו כ CRM איכותיים בלי שימוש מושכל בכלי המתוחכם והיעיל שיש לנו בתוכנת התיווך WebTiv שנקרא "תיווך" – לא במקרה נתנו שם יומרני ולא הסתפקנו במונח "התאמה" או "הצלבה". פעולת ההתאמה בין צורכי הקונה ויכולתו התקציבית, לבין הנכסים המוצעים באותה עת וההיפך, בין נתוני נכס שמוצע למכירה, לבין קונים שממתינים לנכס כזה - זו היא מהות ה"תיווך".
  זה המקום להמליץ לכם מאד להשתמש בכלי זה ולנצלו לטובת שיפור איכות השירות שאתם נותנים וממילא גם למען הצלחתכם. הרבה נאמר ונכתב על האפשרויות הרבות שיש בפעולת ה"תיווך" אבל כאן אציין רק את אלמנט התיעוד האפשרי של כל פעולה שנעשית מול הלקוח בחלק ההתאמה. מתי נעשתה הפעולה (הצעה, החתמה, משא ומתן...), על ידי איזה סוכן/ים, מה נאמר באותו שלב. כל זה נשמר כהיסטוריית מצב תיווך בין קונה מסוים למוכר מסוים.
  כמובן שהשימוש ברישום ותיעוד ישמש את סוכן הנדל"ן בהמשך הטיפול באותם לקוחות ואת המנהל במעקב ובקידום עבודתו המקצועית של הסוכן.
 • עוד שני תחומים נרחבים קיימים בתוכנה שאתם עובדים בה וקשורים ישירות למונח שאנחנו דנים בו. "פעילויות" ו כל מה שקשור ל"תזכורות" ויומן. גם נושאים אלה נדונו בפירוט במאמרים קודמים.
 • אני מבקש להזכירכם שנדבך חשוב מאד בשימור קשרי לקוחות ובהבנת צורכיהם נעשה כבר בשלב בו אנחנו מפיקים עבורכם את המידע. אנחנו שומרים עבורכם את כל הנכסים גם כשהם "לא אקטואליים" או נמכרו ומעדכנים כל הזמן שינויים. אנחנו עושים מאמצים גדולים מאד שתקבלו את כל המידע (גם מעיתונים), השלמת נתונים טלפונית, עדכון שינויים, בדיקת אקטואליה וכל זאת במהלך כל היום פעולה שלכם בניתוח הנתונים והשינויים שחלים בהם תקדם אתכם בפעולת שימור הלקוחות והבנת צורכיהם!
 • תקשורת חכמה ויעילה על ידי:

  מערכת משוכללת לשליחת מיילים ללקוח/ות כוללת רשימת כרטיסים, או כרטיס מסוים, בצרוף התמונות שתרצו.
  שליחה של קבוצת אס אם אסים מקובץ אקסל שהכנתם בפחות מדקה.
  אפליקציה שמאפשרת תקשורת זמינה בכל מקום שתימצאו.

אחרי שהבנו מעט טוב יותר את המונח ששגור בפי רבים מאיתנו שיהיה בהצלחה !