לסרטוני הדרכה ב YouTube

תוכנת תיווך - הרשאות וסוכנים


כדי לתת הרשאות שונות לסוכנים במשרד יש להכיר את הפרופילים השונים שיש בתפריט שבמסך הראשי ב ניהול --> הרשאות וכן להבין את ההגדרות שב ניהול --> סוכנים.
המוסמך היחיד שיכול להגדיר את ההרשאות לסוכנים הוא "משתמש ראשי".
בדרך כלל זהו בעל/ת המשרד או המנהל/ת.
עם רכישת הזכות להשתמש בתוכנה ופתיחת תיק לקוח מקבל בעל/ת המשרד הרשאה של משתמש ראשי.
בהרשאות קיימים פרופילים שסופקו כאפשריים לשימוש: בסיסי, בסיסי+, בסיסי-, חדש, כמעט מנהל.
הגדרות פרופילים אלה יכולות לספק משרדים רבים אך אפשר גם לערוך פרופילים אלה ו/או להוסיף אחרים.

תוכנת תיווך - מסך הרשאת סוכנים

אם נבחר אחד מהפרופילים נוכל לראות מהן אפשרויות העריכה של הפרופיל. בטבלה שמימין נוכל:

  • לאפשר או לחסום עבודה עם הקטגוריות השונות מכירה, קניה, השכרה, שכירות, עסקים היצע, עסקים ביקוש, מגרשים היצע, גרשים ביקוש.
  • לאפשר או לחסום פתיחת כרטיס חדש בכל אחת מהקטגוריות.
  • לאפשר או לחסום צפייה בכרטיסי סוכן אחר במצב תיווך בכל אחת מהקטגוריות
  • לאפשר או לחסום צפייה בכרטיסי סוכן אחר במצב חיפוש בכל אחת מהקטגוריות
  • לאפשר או לחסום עדכון נתונים בכרטיסי סוכן אחר בכל אחת מהקטגוריות כרטיס

סוכן אחר הוא כרטיס שבשדה סוכן רשום שם שאינו שם הסוכן של המשתמש בתוכנה.
בחלק השמאלי של המסך נראה שתי רשימות האחת המכילה את השדות שאנחנו מגדירים לאותו פרופיל כמותרים לעדכון והשניה רשימה המכילה את השדות שאי אפשר לעדכן.
העברת שדה מרשימה לרשימה נעשית על ידי סימון השדה ולחיצה על החץ המתאים.

בסוכנים נגדיר את ההיתרים והמגבלות לסוכנים במשרד. הראשון מימין סוכן - כפי שיופיע בשדה סוכן בזמן פתיחת כרטיס חדש. שדה זה מציין בדרך כלל שיוך טיפולי של הלקוח לסוכן.

תוכנת תיווך - ניהול סוכנים

שם משתמש
מהווה חלק מקוד הכניסה למערכת. כדאי לבחור שם שונה מזה שרשום בסוכן.

סיסמה
מהווה קוד כניסה. כדאי לתת סיסמה "חזקה" של 6-10 תווים ולזכור אותה היטב עם אבחנה בין אותיות גדולות/קטנות באנגלית.

אזהרה: השילוב של שם משתמש וסיסמה צריכים להיות סודיים כי הם מהווים גם מחסום לכניסה של גורמים מחוץ למשרד. שימו לב שמדובר בתוכנת תיווך אינטרנטית ואי אפשר להקל ראש ולחשוף את קודי הכניסה של המשרד למערכת. כמו כן כדאי להחליף מדי פעם את סיסמאות הכניסה.

IP1 ו- IP2 –
אלה הן כתובות המחשבים/ראוטרים. נציין כתובת זו אם נרצה להגביל מישהו שיעבוד ממחשב מסוים בבית, במשרד או בכל מקום אחר בעל IP קבוע.

עיר, אזורים, שכונה, רחוב
רישום בעמודות אלה יגדיר את העבודה כברירת מחדל במסכים השונים.

הגבלת אזור
V בעמודה זו לא יאפשר שינוי ברירת המחדל שנקבעה לאותו סוכן.

סגנון
הפתעה לאחת מהגרסאות הקרובות...