לסרטוני הדרכה ב YouTube

שדות חדשים בתוכנת התיווך


 • שיוך

  מסך שיוך

  בהיצע מציין שדה זה את רמת השיוך של הנכס למשרד.
  כדאי להתייחס לערכים שבו כמדרג מהערך הנמוך "מאגר" עד הגבוה "בלעדי".
  נכס שמתקבל מהמאגר יקבל את הערך "מאגר" ויישאר כזה כל עוד לא שונה במשרד.
  השינוי יהיה בהתאם להתקדמות. כאשר נשנה במשרד נתונים בכרטיס שהתקבל, יקבל הנכס גם את הערך "עודכן".
  רמה גבוהה יותר של שיוך מקבלת את הערך "בטיפול" ואחר כך "בלעדי".
  הערך "שרן" שייך למתווכים (בעיקר בירושלים) שביניהם הסכם שיתוף מיוחד.
  בחיפוש נכסים על פי השדה שיוך יתקבלו כל הנכסים שיש בהם את אותו ערך שחיפשנו.

  דוגמא

  אנחנו מחפשים בתוכנת התיווך נכסים על פי פרמטרים שונים: נכס, מחיר, חדרים וכדומה אבל רוצים לקבל את אלה שבטיפול המשרד או בבלעדי.
  במקרה כזה ארשום בשדה החיפוש "שיוך" V בטיפול ו V בבלעדי.

  הערות:
  • במידה שציינו נכס בטיפול או בלעדי יתוסף אליו גם הערך עודכן.
  • בפתיחת כרטיס חדש מתקבל הערך "בטיפול" ואפשר לשנות אותו במידת הצורך.
  • כרטיס מהמאגר שלא נוספו לו ערכים בשדה שיוך מקבל צבע לבן בכפתור "פרטים" בטבלה כרטיס שעודכן יקבל צבע אפור בכפתור "פרטים" בטבלה. כרטיס בטיפול יקבל צבע ורוד ובלעדי (ושרן) יקבל צבע צהוב.
   במידה שיש V במספר ערכים הצבע נקבע על פי הגבוה במדרג.
  • בביקוש אנחנו מתייחסים לשדה זה בדיוק כמו לשדה חיפוש בהיצע.
 • על ידי

  מסך על ידי

  שדה זה נמצא במגורים מכירה/קניה בלבד. בהיצע מציין שדה זה את אופן המכירה או באמצעות מי.
  מטבע הדברים רוב הנכסים במאגר נמכרים באמצעות פרטי (יד שניה). אבל יש כאלה שמשווקים על ידי קבלן, תיווך, כינוס/מכרז, מכירה בדמי מפתח (דמ"פ) או במסגרת תוכנית פינוי בינוי, תמ"א 38 או ק.רכישה.
  כמובן שיש מקרים שקיים שילוב של אפשרויות אלה ולשם כך קיים ריבוי הבחירה.
  שדה זה נוסף כדי ליצור אפיון מסודר של אופי השיווק ואפשרות חיפוש על פי חיתוך רצוי.
  כמובן שבחיפוש ובביקוש מתקבלים הנכסים המתאימים על פי הבחירה.
  במידה שבחרנו יותר מערך אחד נקבל כמובן את כל הנכסים המתאימים לערך הראשון או השני...
  זהו אופי החיפוש בשדות שיש בהם ריבוי בחירה.

 • נכס

  נכס

  לשדה זה נוספו ערכים רבים במגורים היצע/ביקוש.
  הערכים שנוספו נועדו לאפיין ביתר דיוק את סוג הנכס.
  בעתיד יהיה אפשר להוסיף ערכים נוספים על פי בחירת המשרד.
  גם בשדה טבלאי זה יש ריבוי בחירה ואפשר במקרים מסוימים לציין נכס בשני ערכים.
  לדוגמא: בית ישן וקטן על מגרש המאפשר בניה – אפשר לשים V בערך "בית" וגם בערך "מגרש".
  בחיפוש ובביקוש, כמובן, נוכל לציין מספר ערכים ונקבל את כל הנכסים שמתאימים לאחד מהערכים שציינו.

 • חניה

  שדה חניה

  שדה זה ממחיש בצורה הטובה ביותר את עוצמת ריבוי הבחירה לאפיון מקצועי כיאה לצרכים של משרד תיווך.
  לא מספיק ערך אחד כדי לציין את סוג החניה. ייתכן מאד שהחנייה היא גם רשומה בטאבו וגם כפולה וגם מקורה.
  שימו לב למשמעות של ריבוי הבחירה בתוך הכרטיס – גם.. וגם.. וגם ואילו בחיפוש, או בכרטיס ביקוש (המקביל לחיפוש) משמעות ריבוי בחירה הוא או.. או.. או..
  בחניה למשל אפשר לרשום בחיפוש את הערך "יש" ונקבל את כל הנכסים שיש בהם חניה כלשהי.
  הערה: כרטיס שבו שדה חניה ריק לא יתקבל בחיפוש בו רשמנו "יש"

 • מעלית

  שדה מעלית

  גם שדה זה הפך להיות טבלאי ובו ערכים חיוניים נוספים:
  כמו מ.שבת, מ.משא, שתיים ושלוש. גם כאן אפשר כמובן לרשום יותר מערך אחד ובחיפוש או בביקוש לחפש עלי פי הערך "יש" ונקבל את כל הנכסים שבהם מצוין לפחות סוג אחד של מעלית.
  לערך האחרון בטבלה "יש מקומה" משמעות מיוחדת- לדוגמא:
  חיפוש מקומה 2 עד קומה 4 והוספנו V ב "יש מקומה" נקבל את כל הנכסים בקומה 0 ו 1 גם אם יש מעלית וגם אם לא אבל מקומה 2 עד 4 רק כאלה עם מעלית. אם לא נציין עד קומה 4 נקבל נכסים עם מעלית מקומה 2 ומעלה.

 • מזגן

  גם שדה זה טבלאי המאפשר ריבוי בחירה בכרטיס - גם.. וגם ובחיפוש - או.. או

 • בנוי – בנוי עד מגרש – מגרש עד

  אלה שדות שנמצאים רק בחיפוש ובכרטיסי ביקוש. שדות אלה נוספו כדי לאפשר התאמה מדויקת וגמישה לצרכים מבלי שנזדקק לחישובי אחוזים וכדומה.

 • שם, טלפון ומספר סידורי

  אלה הם שדות מיוחדים בחיפוש.

 • סידורי – זהו שדה מספרי שמקבל עדיפות ראשונה במהלך החיפוש.

  כאשר רשום ערך בשדה זה התוכנה לא תתחשב בשאר נתוני החיפוש ותחפש רק את הכרטיס עם הערך הרשום. במקרים מיוחדים אפשר גם לחפש קבוצת כרטיסים בעלי ערך מ.. עד..

 • טלפון

  גם כאן כאשר רושמים ערך מסוים התוכנה לא תתחשב בשאר נתוני החיפוש (מלבד אם קיים סידורי) ותתמקד למצוא את הכרטיסים שמכילים את הערך שנרשם בטלפון.
  החיפוש כאן נעשה לגבי כל הטלפונים בכל הכרטיסים.
  שימו לב שאפשר גם לחפש חלק ממספר טלפון.

 • שם

  כאשר רושמים ערך בשדה זה החיפוש נעשה גם על שדה משפחה וגם על פרטי.

 • עיר2, שכונה2, אזור2, רחוב2
  שדות של עיר2, שכונה2, אזור2, רחוב2

  גם שדות אלה נמצאים רק בביקוש ומאפשרים מערכת חיפוש מורכבת ומקצועית.
  לדוגמא: לקוח מחפש ברמת גן בשכונת רמת חן או ותיקים, או בגבעתיים בשכונת בורוכוב – שדות אלה יאפשרו לאפיין חיפוש כזה במדויק. אפשר באותה מידה לשלב גם אזורים ואפילו רחובות.
  כדי להבין באופן מלא את מהותם של שדות אלה צריך לראות את השדות שמציינים מיקום כשתי קבוצות (1 ו 2) הקשורות ביניהן במילה או (ולמעמיקים שבינינו נאמר שבתוך כל קבוצה השדות קשורים במילה וגם)