לסרטוני הדרכה ב YouTube

שיתוף פעולה בין משרדי תיווך


בתחילה עלי להתוודות שאני מעט מתוסכל מאי היענות מספקת לעבודה בשיתוף של מתווכים.
אלה שעובדים בשיתוף עם מספר משרדים מצהירים שסך העסקאות שמתבצעות בשיתוף הוא יותר מסכום החלקים שהיה מתקבל ללא שיתוף.

בתוכנה יש כלי שמאפשר בצורה גמישה להתאים את אופן השיתוף לרצונו של כל אחד.
באופן כללי, כאשר אתם משתפים נכס ייפתח כרטיס חדש אצל כל המורשים לצפות בו.
הכרטיס לא מופיע עם כל הפרטים. כל מה ששייך לעבודת המשרד לא יעבור לכרטיס שבשיתוף. !

 • הטלפונים והשם שלכם יופיעו ולא של בעל הנכס.
 • הערות משרד, פרסום והיסטוריית הערות לא יופיעו בכרטיס השיתוף.
 • פעילות ומצבי תיווך ומסמכים מצורפים – גם הם לא יצורפו לכרטיס.
 • חלק מהשדות (כמו: "תיווך" , "סוכן" , "שיוך") גם הם לא יחשפו.

מכאן יש עוד שתי רמות של סינון –

 • שיתוף ציבורי או שיתוף אישי

  ציבורי הוא לכלל המתווכים שעובדים עם תוכנת WebTiv של הומלי באזור בו הנכס נמצא.
  אישי הוא שיתוף של משרדים בבחירה אישית
  שיתוף פעולה בין משרדי תיווך בתוכנת הנדל"ן

 • שיתוף מלא ושיתוף חלקי

  מלא כולל תמונות ומספר בית ברחוב
  חלקי לא כולל תמונות ולא מספר בית ברחוב
  הגדרה ראשונית - נמצאת במסך הראשי -> ניהול -> שיתוף. כאן נרשום את הטלפונים