לסרטוני הדרכה ב YouTube

פתיחת דף עסקי בפייסבוק


שלב א -

  • בקטגוריית "דפים" בצד ימין יש ללחוץ על "עוד" (ראה תמונה)
  • לחיצה על "+ צור דף" (ראה תמונה)

צור דף עסקי בפייסבוק

שלב ב - יצירת סוג הדף


  • לחץ/י על "עסק מקומי"

יצירת סוג הדף

שלב ג -


  • בשדה הראשון, הגדר/י "עסק מקומי"
  • בשדה השני ציין/י את שם המשרד ולחץ/י "התחל"

הגדרת שם העסק

שלב ד - תיאור בית העסק


  • יש לעבור את ארבעת השלבים ולמלאם (**אודות המשרד, הכנסת תמונת פרופיל וכו')

** ניתן לדלג על שלבים אלו ולמלאם בהמשך...

תיאור בית העסק

שלב ה - הדף נוצר וניתן להתחיל לפרסם סטטוסים


  • במידה שדילגתם על שלב ד, ניתן לערוך את הדף כעת (כתיבת מלל על אודות המשרד, הכנסת לוגו ותמונת נושא וכו'..)

** ניתן לדלג על שלבים אלו ולמלאם בהמשך...

הדף נוצר וניתן להתחיל לפרסם סטטוסים