לסרטוני הדרכה ב YouTube

תוכנת תיווך - כרטיס מאגר כרטיס משרד


תוכנת תיווך - כרטיס מאגר כרטיס משרד
כאן יש שינוי מהותי וחשוב בתוכנת התיווך שהבנתו תאפשר שימוש מושכל בנתונים המשתנים בכרטיסי ההיצע.
קיימת האפשרות להשוות בכל רגע נתון (בקליק אחד) את הנתונים כפי שהם מוצגים בלוחות השונים (מאגר) מול הנתונים הידועים במשרד מתוך נוכחות בנכס, דיבור עם מוכר הנכס וכדומה.
בחלקו העליון של כרטיס נתונים יש אפשרות לסמן על ידי נקודה (.) ליד כרטיס מאגר או כרטיס משרד.
אם שינינו נתון כלשהו - יצרנו (באופן טבעי מבלי לבצע פעולה מיוחדת כלשהי) כרטיס משרד הכולל גם את השינויים.
מאותו רגע נוכל להשוות את הנתונים בכרטיס המאגר אל מול הנתונים בכרטיס המשרד (ע"י סימון . במקום המתאים למעלה).

לדוגמא: המחיר המבוקש במודעות הלוח השונות הוא 1850000 ₪ אבל המחיר "האמיתי" הוא 1780000 ₪.
השטח המפורסם במודעות הוא 100 מ"ר אבל השטח בפועל הוא 92 מ"ר.
בשיטת המעבר בין נתוני המאגר והנתונים במשרד לא מפסידים נתונים חיוניים כאלה.
שדה שערכו שונה מקבל צבע אפור (גם בטבלה וגם בכרטיס).

הערות: אפשר לראות במרוכז את כלל השדות השונים ביחס למאגר בלוג השינויים (כפתור *) – פרוט בסעיף נפרד.
ברגע שיש שינוי של אחד השדות (או יותר) במאגר יקבל השדה "שיוך" את הערך עודכן – פרוט בסעיף נפרד.
הנתונים בכרטיס מאגר משתנים רק על ידי המאגר והנתונים בכרטיס משרד משתנים רק על ידי המשרד!!
ובכל זאת ישנה אפשרות מרוכזת, נוחה ומבוקרת לעדכון נתונים חיוניים, כמו שינויי מחיר וסטטוס המופיעים במאגר ומוכלים גם על כרטיסי המשרד. ראה פרוט בסעיף "שינויי מאגר, הצגה ועדכון".

שינויי מאגר, הצגה ועדכון

שינויי מאגר, הצגה ועדכון

כל כרטיס שבו הכפתור (*) צבוע בכחול (בטבלה ובכרטיס) מציין שהמחיר או הסטטוס שונים מאלה שרשומים בכרטיס המשרד ועודכנו אחרי עדכון כרטיס המשרד.
הצבע הוא להסב תשומת לב כדי לבחון את השינוי שחל. רצוי לבדוק באופן ספציפי שינויים אלה ולעדכן או לדחות עדכון, בכפתורים המיועדים לכך בחלק העליון של הכרטיס.
שינויי מאגר, הצגה ועדכון

אם נרצה לבצע עדכון קבוצתי, נלחץ על כפתור "הצג שינויי מאגר" ויופיעו כל הכרטיסים

עדכון קבוצתי

בשיוך "עודכן" (לא כאלה שהם בטיפול או בלעדי) וזאת באותה עיר ברירת מחדל.
כבר כאן נוכל ללחוץ על "עדכן" וכל הנתונים שעודכנו במאגר (מחיר וסטטוס) יעודכנו גם בכרטיסי המשרד.
יש אפשרות לשלב את חיפוש הכרטיסים ששונו עם שאר נתוני החיפוש על ידי הוספת נתוני חיפוש (הורדת עיר, שינוי בשיוך וכדומה) ולחיצה על "רענן" וגם מכאן אפשר לעדכן קבוצתית.

הערות:
כדאי להימנע מעדכון קבוצתי של נכסים "בטיפול" או ב"בלעדי"! פעולת העדכון וההשוואה היא פעולה פשוטה והכרחית לעבודה נכונה ושגרתית. מומלץ מאד לעקוב בכל יום אחרי השינויים שחלו במאגר בשדות החיוניים (וצוינו בכחול) ולפעול על פי ההסבר לעיל.